[Tarana] Shab-e-Shouhada | Janab Muqadas Kazmi | 30 November 2019 - Urdu